Rots & Water lessen op SBO Sjalom

Iedere leerling op SBO Sjalom krijgt een sociaalvaardigheidstraining. Dit betekent dat leerlingen leren omgaan met zichzelf en de ander!
Hiervoor gebruiken wij de methodiek Rots & Water. Alle medewerkers zijn hierin geschoold.