0512- 515761

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een commissie van personeel en ouders van de school. Deze stelt ouders en personeel in de gelegenheid inspraak te hebben in onderwijskundige en bestuurlijke aangelegenheden.