Inspectie

De overheid houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. De conclusie van de inspectie van het onderwijs na het laatst gehouden kwaliteitsonderzoek is dat SBO Sjalom haar kwaliteit op orde heeft.