0512- 515761

Resultaten

Schooljaar Gemiddeld IQ Begrijpend lezen Rekenen
'13'14 75 23,8 (22*) 73,9 (69*)
'14/'15 74 35,0 (21*) 78,0 (68*)
'15/'16 73 31,4 (20*) 88,0 (67)
'16/'17 71 32,0 (19*) 80,0 (64*)
'17/'18  71  26,0 (19*) 75,0 (64*) 

 

*(..) = ondergrens inspectie # = gemiddelde vaardigheidsscore CITO jan.

Op grond van de voorlopige normen van de inspectie betreffende het wegen van de eindopbrengsten is op basis van bovenstaande tabel op te maken dat de afgelopen vijf schooljaren SBO Sjalom qua opbrengsten ruim boven de norm van de inspectie heeft gescoord. Een prima resultaat!