Praktische Informatie

Team SBO Sjalom

Onder Lees verder staat naam met taak/functie aangegeven. 


Schooltijden

Op SBO Sjalom hanteren we het zogenoemde Hoornse lestijdenmodel. Klik op Lees verder voor de exacte tijden. 

Vakanties & vrije dagen 

Onder Lees verder staan de vakanties en vrije dagen
in een tabel overzichtelijk weergegeven.

Aanmelding

Voor plaatsing op een SBO school heeft een leerling een beschikking nodig. Onder Lees verder staat aangegeven hoe dit moet.